Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 14 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, nakdi kredilerin 13 trilyon 636 milyar TL’si bankalar (63 banka), 199 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (20 finansal kiralama şirketi), 133 milyar TL’si finansman şirketleri (23 finansman şirketi) ve 147 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla 265 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 248 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 3 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Nisan 2024 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 1,8 oldu.

TİCARİ KREDİLER 11 TRİLYON TL’YE ULAŞTI

Ticari krediler yüzde 49 artarak 11 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Nisan 2024 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,6 ile enerji ve yüzde 2,6 ile turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 3,1 TRİLYON TL OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 57 artarak 3,1 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 16 milyar TL’lik bireysel kredinin 10 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları, yüzde 28’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 14’ünü konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 8’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 77,2 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

KONUT KREDİSİ KULLANAN KİŞİ SAYISI 6 BİN OLDU

Nisan ayında 146 bin kişi ilk defa kredi kartı, 91 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 6 bin oldu. 133 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 9 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Nisan 2024 ayı itibarıyla İstanbul 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Bayburt ve Siirt son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir